O B W I E S Z C Z E N I E

Szczawnica, dnia 13.11.2019r.

Znak : NPOŚ. 6150.5.2019.JM

 

                                               O B W I E S Z C Z E N I E

         Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie  /Dz. U. Z 2018 r., poz. 2033 z póź. zm./ informuje, że Koło Łowieckie „Przehyba” w Szczawnicy przeprowadzi polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 247 w dniach :

17.11.2019 r. - Szczawnica – Pod Rapą,

01.12.2019 r. - Szlachtowa – Sielska,

07.12.2019 r. - Sewerynówka,

29.12.2019 r. - Pod Rapą – Bereśnik

12.01.2020 r. - Szczawnica – Połoniny

Rozpoczęcie polowań zbiorowych – godz. 8.00, zakończenie – godz. 16.00.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

 

 

 

 

 

Tagi