Informacja

                                                                                    Szczawnica,  26 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 26 listopada  2019 r. do  17 grudnia 2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym :

część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 0.0015 ha położonej w Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia z przeznaczeniem na  miejsce postojowe na okres 3 lat

II. Oddanie w najem w trybie bezprzetargowym :

działka nr 1233/7 o powierzchni 0.0097 ha zabudowana kioskiem handlowym o powierzchni użytkowej 33 m2  w Szczawnicy przy ul. Główna 4

 

 

Tagi