Informacja

Szczawnica,  24 grudnia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 24 grudnia  2019 r. do  15 stycznia 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym :

działkę ewid. nr 1220/13 oraz część działki ewid. nr 1220/18 o powierzchni 0.0103 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Tagi