Obwieszczenie

Szczawnica, dnia 02.01.2020 r.

Znak : NPOŚ. 6150.8.2019.TK


                                               OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie  (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2033 z pózn. zm.) informuje, że Koło Łowieckie „Ponowa” w Szczawnicy przeprowadzi polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 246 w dniach :

  • 05.02.2020 r.
  • 12.02.2020 r.
  • 19.02.2020 r.
  • 26.02.2019 r.

Polowania będą odbywały się na terenie miejscowości Jaworki oraz Szlachtowa.

Rozpoczęcie polowań zbiorowych – godz. 9.00, zakończenie – godz. 16.00.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

 

 

Tagi