Wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej

PORZĄDEK OBRAD

wspólnego posiedzenia Komisji  Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej, w dniu 17 lutego 2020 roku, godzina 15:00.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi