Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego

W związku z zamknięciem Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica dla bezpośredniej obsługi klienta informujemy, że wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać jedynie w formie elektronicznej.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało wideo-poradnik jak skorzystać z e-usługi składania wniosku o wydanie dowodu osobistego:

https://www.youtube.com/watch?v=dGJWUFxUSSE

Adresy e-usług do składania wniosków o wydanie dowodu osobistego:

- dla osoby dorosłej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

- dla dziecka lub podopiecznego: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego

Przed wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z wymogami dotyczącymi zdjęć do dowodu osobistego: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego przez Internet konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego.

Instrukcja zdalnego zakładania profilu zaufanego dostępna jest w poradniku Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.youtube.com/watch?v=5zvWIQ7cLVU

Tagi