Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w związku z zamknięciem Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica dla bezpośredniej obsługi klienta

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego  w związku z zamknięciem Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica dla bezpośredniej obsługi klienta

 

Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy informuje, że w związku z zamknięciem Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica dla bezpośredniej obsługi klienta załatwia tylko sprawy pilne np. rejetracja zgonu w terminach uzgodnionych telefonicznie pod nr telefonu 18 2622203 wew. 27 lub 23.

Informacja dotycząca rejestracji zgonu

W sprawie rejestracji zgonu prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

 

1. karta zgonu wypełniona przez lekarza stwierdzającego zgon,

2. dowód osobisty osoby zmarłej,

3. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,

4. informacje dodatkowe nie wynikające z dowodu osobistego, a w przypadku zgłoszenia zgonu przez pełnomocnika (np. zakład pogrzebowy) upoważnienie (druk upoważnienia/ informacji w załączeniu).

 

Powyższe dokumenty należy włożyć do koperty w celu przekazania urządnikowi.

 

Pod wyżej wymienionymi numerami pracownicy USC będą udzielać informacji i porad odnośnie realizacji spraw obywateli w okresie ograniczenia bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ograniczenia w dostępie do świadczonych usług są podejmowane w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszańców, aby powstrzymać rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 Prosimy również kontaktować się z nami za pośrednictwem e-maila usc@szczawnica.pl

Informacja dotycząca ślubów cywilnych

Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy informuje, że zaplanowane śluby nadal będą odbywały się w terminach wcześniej zaplanowanych.

Niemniej jednak w związku z zaistniałą sytuacją i warunkami lokalowymi, apelujemy o ograniczenie liczby zaproszonych gości na ceremonię zawarcia związku małżeńskiego do  4 osób.

Z kolei osoby zainteresowane rezygnacją z terminu ślubu lub zmianą terminu ślubu, proszone są o złożenie pisemnej prośby do Urzędu Stanu Cywilnego w Szczawnicy odpowiednio: poprzez ePUAP, e-mail usc@szczawnica.pl lub wrzucając taką prośbę do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu do Urzędu od ul. Świętego Krzyża.

Formalności związane z nowo planowanymi uroczystościami będą załatwiane w późniejszym terminie. Na chwilę obecnę nie planujemy i nie rezerwujemy terminów ślubów cywilnych.

 

UPOWAŻNIENIE INFORMACJA DO REJESTRACJI ZGONU (.doc)

Tagi