Ogłoszenie

Szczawnica,  21 lipca 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 21 lipca  2020 r. do  11 sierpnia 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
I. Oddania w najem w trybie przetargu
1. działka ewid. nr 1233/7 o powierzchni 0.0097 ha zabudowana kioskiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 33 m 2  położona w Szczawnicy przy ul. Głównej 4 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat