Informacja Burmistrza

Szczawnica, 31 lipca 2020 r.


Znak:  NPOŚ 6845.28.2020.JP
 

            INFORMACJA            
    
    

    Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 239/2 położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda, ogłoszony na dzień 23 lipca 2020 r został zakończony wynikiem pozytywnym.
- osób dopuszczonych do przetargu – 3
- osób niedopuszczonych do przetargu – 0
- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła  - 500,00  zł + Vat rocznie
- najwyższy osiągnięty  w przetargu roczny czynsz dzierżawny nieruchomości  –  1020,00 zł + Vat
- dzierżawca – Pani Agnieszka Chowaniec Kennedy

Informacje wywieszono na okres od 31.07. 2020 r. do  06.08.2020 r.