Informacja Burmistrza

  Szczawnica, 31 lipca 2020 r.


Znak:  NPOŚ 6845.1.2020.JP
           

 

            INFORMACJA            
    

    

    Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. nr 1151/2 położonej w Szczawnicy przy ul. Aleja Parkowa, ogłoszony na dzień 23 lipca 2020 r został zakończony wynikiem negatywnym.
- osób dopuszczonych do przetargu – 0
- osób niedopuszczonych do przetargu – 0
- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła  - 15 550,00  zł + Vat rocznie
- najwyższy osiągnięty  w przetargu roczny czynsz dzierżawny nieruchomości  –  0
- dzierżawca – 0

Informacje wywieszono na okres od 31.07. 2020 r. do  06.08.2020 r.