Informacja

Informacja

Informacja

W okresie od 24 czerwca do 16 września 2020r. na terenie Gminy Szczawnica realizowane jest/było działanie pn: „Likwiadacja barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Udostępniono w formie dosłownej.

źródło: UMiG Szczawnica