Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczawnicy

PORZĄDEK OBARD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczawnicy,
w dniu 17 września 2020 roku, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza realizacji zadań w zakresie utrzymania zieleni na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2019.
4. Omówienie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za I półrocze 2020 roku”.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi