Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 5.11.2020 r.

Porządek Obrad
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 5 listopada 2020 roku,
godzina 15:00. Posiedzenie w systemie zdalnym.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, w tym zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy, uzyskane efekty ekologiczne.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Tagi