Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 5.11.2020 r.

Porzadek obrad
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w dniu 5 listopada 2020 roku,
godzina 16:00. Posiedzenie w systemie zdalnym.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie skargi skierowanej do Rady Miejskiej.  
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi