Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2021

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: przyznania na rok 2021 stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie Uchwały Nr  XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Stypendiów Sportowych, która dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków oraz wyraziła opinię w sprawie zasadności przyznania stypendium sportowego zgłoszonym zawodnikom, przyznał na rok 2021:

 

Stypendia sportowe
Lp. Imię i nazwisko Kwota miesięcznego stypendium Okres przyznania stypendium
1 Krzysztof Majerczak 600 zł 12 miesięcy
2 Martyna Bednarczyk 350 zł 12 miesięcy
2 Mikołaj Mastalski 200 zł 12 miesięcy
4 Kacper Majerczak 200 zł 12 miesięcy
5 Jakub Dyda 150 zł 12 miesięcy
6 Konrad Szymanek 300 zł 12 miesięcy

 

Załącznik.pdf