Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu 07.12.2020 r.

Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu 07.12.2020 r.

Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, w dniu 7 grudnia 2020 roku, godzina 15:15.

Posiedzenie odbędzie się w systemie zdalnym.

 

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.