Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej 21.12.2020

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2020 roku, o godzinie 15:00, w systemie zdalnym – online.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
b. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
c. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
d. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku Modrzewie Park     Hotel w Szczawnicy, poprzez działkę ew. Nr 1434/52 obręb 0001 – Szczawnica Miasto, na której zlokalizowany jest pomnik przyrody – fragment parku utrzymywany na „dziko”, ustanowiony decyzją Wojewody Nowosądeckiego z dnia 30 października 1978 r. RLS.op-7140/51/78.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2020.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi