Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 29 grudnia 2020 r.  do  19 stycznia 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
1. działki ewid. Nr 2542/6 o powierzchni 0.2296 ha położonej w Szczawnicy ul. Staszowa
z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 10 lat
II. najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
1. część działki ewid. Nr 1668/1 o powierzchni 0.0321 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya 41b zabudowanej  pawilonem  handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 204 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat.
2. działki ewid. Nr 1233/7 o powierzchni 0.0097 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 4 zabudowanej kioskiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 33 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat
III. Zbycia w trybie bezprzetargowym:
1. działki ewid. Nr 216/2 o powierzchni 0.0455 ha położonej w Szlachtowej przy ul. Jana Pawła II