Wspólne posiedzenie Komisji rady Miejskiej

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, w dniu 18 stycznia 2021 roku, godzina 15.30 (w rybie online)
    
1.    Otwarcie posiedzenia.
1.    Przedstawienie porządku obrad.
2.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-sowej Miasta i Gminy Szczawnica.
3.    Zakończenie posiedzenia.    

 

Tagi