Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pt. PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU B

Ogłoszenie o otwartym konkursie
MIASTO I GMINA SZCZAWNICA
reprezentowana przez
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
ogłasza z dniem 29 października 2021 roku otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego pt.
PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU B

Zarządzenie 0050.OW.61.2021 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu B (.pdf)

Zarządzenie nr 0050.OW.52.2021 z dnia 5 listopada 2021 r. (.pdf)

Szczegóły w załączniku: zarządzenie oraz wzór oferty (.pdf)

Wersja edytowalna:oferta i oświadczenie (.doc)