Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  05 maja 2022 r do 26 maja  2022 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:
I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
1. część działki ewid. Nr  część działki 1151/2 o powierzchni 0.0460 ha położonej w Szczawnicy przy Alei Parkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej na okres  3 lat
2. działki ewid. Nr 234, 275  o powierzchni 1. 3847 ha położone w Jaworkach przy ul. Biała Woda i Zaskalskie oraz działki ewid. Nr 31/9 o powierzchni 0.9860 ha położonej w Szlachtowej przy ul. Sielska z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat.

 

Tagi