Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych w dniu 30 czerwca 2022 roku, o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej.

 

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na 2022 rok.
4.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
5.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.    Zakończenie posiedzenia.

Tagi