Zrealizowane w 2020 r.


Bieżące i Zrealizowane Inwestycje 2020

Inwestycja Przed Po
W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpoznawalne w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej - etap I" realizowanego w gminach uzdrowiskowo - turystycznych (Piwniczna, Muszyna, Krynica, Szczawnica, Bardejów, Ruzbachy, Lubovnia i inne miejscowości) powstały jednolite Miejsca Obsługi Rowerzystów (w skrócie MORy). W ramach części projektu takie miejsca powstały w Jaworkach naprzeciwko stadniny koni "Rajd" oraz obok boiska Orlik przy ścieżce pieszo - rowerowej.  
W ramach dodatkowego zadania związanego z obudową alejki wzdłuż Parku Dolnego po realizacji sieci gazowej z własnych środków budżetowych zrealizowano alejkę dojazdową od willi "Marta" w kierunku siedziby banku PKO BP SA w Szczawnicy.  
Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Brzeg z wykorzystaniem wyłącznie własnych środków budżetowych.  
     
     
     
     
     
     
Tagi