„List otwarty petycja” Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO zawierający żądania dotyczące zaprzestania szczepień przeciw SARS Cov 2

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2021 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynął „list otwarty petycja”  Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, adresowany do „Prezydenta RP, członków Rządu RP, Senatorów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce” tytułowany „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” zawierający żądania dotyczące zaprzestania szczepień przeciw SARS Cov 2, odwołania ograniczeń narzuconych w 2020 roku oraz deklaracji osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami masowych szczepień.

(Skan maila z dnia 14  stycznia znajduje się w załączniku do niniejszej informacji).

 

List otwarty petycja z 14 stycznia SPWOGMO (.pdf)

 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 15 stycznia 2021 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęło „Uzupełnienie do petycji – listu otwartego  do Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, przesłane przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

(Skan maila z dnia 15  stycznia znajduje się w załączniku do niniejszej informacji).

 

Uzupełnienie do listu otwartego petycji z 14 stycznia (.pdf)