Stawki podatkowe, opłaty na rok 2019

Wysokość stawek podatku od nieruchomości   (.pdf)
UCHWAŁA NR LVI/387/2018 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
BIP   |  BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 

Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości  (.pdf)
Uchwała nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości
BIP   |   BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

ZN-1/A (.doc)      ZN-1/A (.pdf)  -- Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości
ZN-1/B (.doc)      ZN-1/B (.pdf)  -- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
 

 

Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości  (.pdf)
UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości
BIP   |   BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM


DN-1 (.doc)  -- Deklaracja na podatek od nieruchomości
 Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych   (.pdf)
UCHWAŁA NR LVI/388/2018 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
BIP   |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych  (.doc) Wzory deklaracji na podatek rolny    (.pdf)
Uchwała Nr XVII/86/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

DR-1  (.doc) -- Deklaracja na podatek rolny
ZR-1/A  (.doc) -- Dane o nieruchomościach rolnych
ZR-1/B  (.doc) -- Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym
 Wzory deklaracji na podatek leśny   (.pdf)
Uchwała Nr XVII/87/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

DL-1  (.doc) -- Deklaracja na podatek leśny
ZL-1/A  (.doc) -- Dane o nieruchomościach leśnych
ZL-1/B  (.doc) -- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty   (.pdf)  NOWA UCHWAŁA
UCHWAŁA NR VI/28/2019 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
BIP   |    BAW   |    Dziennik Urzędowy WM  

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVII/203/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
BIP   |   BAW   |   Dziennik Urzędowy WM

Deklaracja DOK-1   (do pobrania .doc)   NOWY WZÓR

 


Opłata uzdrowiskowa    (.pdf)
Uchwała nr XLII/289/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia
BIP   |  BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 

Opłata uzdrowiskowa    (.pdf)
Uchwała nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
BIP   |  BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 


Opłata miejscowa    (.pdf)
Uchwała Nr XLII/297/2017 w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/103/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej
BIP   |  BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 

Opłata miejscowa   (.pdf)
Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej
BIP   |  BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

Miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową   (.pdf)
Uchwała XII/85/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
BIP   |  BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WMWysokość stawek podatku od środków transportowych   (.pdf)   NOWA UCHWAŁA
Uchwała Nr XXVII/205/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
BIP   |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 Opłata targowa    (.pdf)   NOWA UCHWAŁA
Uchwała Nr XXVII/206/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
BIP   |   BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 Opłata od posiadania psów   (.pdf)
Uchwała Nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r.
BIP   |  BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   (.pdf) 
U
BIP   |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji
 Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków   (.pdf) 
U
BIP    |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji
 


Stawki za drewno w Lasach Mienia Miejskiego - Zarządzenie nr 53/2011    (.pdf)

Stawki za drewno w Lasach Mienia Miejskiego - Zarządzenie 6/2012 zmieniające Zarządzenie nr 53/2011   (.pdf)

Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie stawek za drewno w Lasach Mienia Miejskiego.
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji

Zarządzenie 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 53/2011 z dnia 22 listopada 2011 dotyczącego stawek za drewno w Lasach Mienia Miejskiego.
BIP  |   BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji

 


Stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne  (.pdf)  

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.10.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
BIP  |   BAW    |    Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji

Tagi