wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowotarskiego

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowotarskiego Wtorek, 29 listopada 2022 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS Piątek, 25 listopada 2022 Informujemy, że do 30 grudnia 2022 r. płatnicy składek mają obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 249

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 249 Czwartek, 24 listopada 2022 Ostrzeżenia meteo nr 249 Plik doc do pobrania: Ostrzeżenia meteorologiczne nr 249 (.doc) Udostępniono w formie dosłownej.

czytaj wszystkie aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w sprawie sprzedaży węgla na preferencyjnych zasadach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w sprawie sprzedaży węgla na preferencyjnych zasadach Czwartek, 1 grudnia 2022 W najbliższych dniach na terenie naszej gminy rozpocznie się dystrybucja węgla na preferencyjnych zasadach po 1900 zł za tonę. Mieszkańcy, którzy złożyli odpowiedni wniosek będą informowani przez pracownika urzędu o możliwym terminie realizacji zamówienia.

Ogłoszenie w sprawie przyznania na rok 2023 stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe

Środa, 30 listopada 2022 Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe z późniejszymi zmianami

Wspólne posiedzenie komisji 30 listopada 2022 roku, godz. 15.00

Wspólne posiedzenie komisji 30 listopada 2022 roku, godz. 15.00 Środa, 23 listopada 2022 Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Szczawnicy, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku, o godzinie 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje