wróć

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka Sobota, 25 czerwca 2022 - Niedziela, 5 czerwca 2022 13:00 Plac pod Kolejką oraz Orlik wstęp wolny

Koncert z okazji Dnia Matki pt.: "Dla Ciebie Mamo"

Koncert z okazji Dnia Matki pt.: Czwartek, 26 maja 2022 - Czwartek, 26 maja 2022 17:00 Altana w Parku w Dolnym wstęp wolny

czytaj wszystkie wydarzenia

I Memoriał im. Stanisława Węglarza - zawody kajakowe

Wtorek, 24 maja 2022 22 maja 2022 r., na naturalnym torze kajakowym na Dunajcu odbył się I Memoriał im. Stanisława Węglarza, Liga młodzików w zjeździe IV rzut finał. Stanisław Węglarz był zawodnikiem oraz wieloletnim pracownikiem Klubu Sportowego „Pieniny” w Szczawnicy. Pierwsza edycja memoriału jest formą uhonorowania, już nieżyjącego, oddanego działacza KS Pieniny.

Wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Poniedziałek, 23 maja 2022 Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 30 maja 2022 roku, o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej.

XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Poniedziałek, 23 maja 2022 Rada Miejska w Szczawnicy informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 30 maja 2022 r, o godz. 16:30, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

czytaj wszystkie aktualności

Obwieszczenie

Czwartek, 26 maja 2022 Przebudowa wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MSTp 20/200 Szczawnica „Malinów” nr KRT6896 na stację prefabrykowaną 15/0,4kV z powiązaniami SN i nN

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2022

Środa, 25 maja 2022 Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559), art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1057) oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy

Zawiadomienie

Środa, 25 maja 2022 Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskich Kolei Linowych S.A., ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa, przebudowa, remont instalacji naśnieżania Ośrodka Narciarskiego Palenica.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje