wróć

Sylwster w Szczawnicy 2019

Sylwster w Szczawnicy 2019 Wtorek, 31 grudnia 2019 - Środa, 1 stycznia 2020 22:00

Świąteczne Malowanie na szkle

Świąteczne Malowanie na szkle Piątek, 13 grudnia 2019 - Piątek, 20 grudnia 2019 15:00 MOK

Zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczne Środa, 27 listopada 2019 - Wtorek, 31 grudnia 2019 MOK

czytaj wszystkie wydarzenia

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Piątek, 6 grudnia 2019 Ważna informacja dla osób, które otrzymują żywność w ramach Programu Operacyjnego

Znaleziono psy

Znaleziono psy Piątek, 6 grudnia 2019 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że znaleziono psy.   Informacji udziela: Straż Miejska ul. Szalaya 84 tel. 18 262 12 07 tel. kom. 666 058 080, 666 059 090

Ogłoszenie - sprzedaż choinek oraz stroiszu

Piątek, 6 grudnia 2019 Miasto i Gmina Szczawnica informuje, iż przedświąteczna sprzedaż choinek oraz stroiszu (gałęzie jodłowe), pochodzących z Lasów Mienia Miejskiego prowadzona będzie w dniach 16 - 18 grudnia w godz. 12:00 - 15:30

czytaj wszystkie aktualności

Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska 9.12.2019

Środa, 4 grudnia 2019 P O R Z Ą D E K   O B R A D posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, w dniu 9 grudnia 2019 roku, godzina 15:00. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Omówienie i zaopiniow

Informacja

Środa, 27 listopada 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 26 listopada 2019 r. do 17 grudnia 2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

Ogłoszenie

Wtorek, 26 listopada 2019 Szczawnica, dnia 26.11.2019 r. NPOŚ.6722.3.2019.KJ   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), za

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”

Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica” Środa, 5 czerwca 2019 Dnia 31 maja 2019 r zakończyliśmy realizację projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”. Realizacja projektu trwała 2 lata, w ramach projektu:

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje