Przekazanie patronatu nad mogiłą partyzantów AK

GALERIA