Modernizacja nawierzchni ulicy Pod Homolami w Jaworkach przed realizacją - 2012

GALERIA