Baner kwiecień 2023
Baner czerwiec 2023
Baner sierpień 2023
Baner wrzesień 2023
baner lipiec 2023
maj
Przejdź do stopki

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica oraz Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach z okazji tegorocznej Majówki. W planie bogata oferta atrakcji!

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica - Bogdan Szewczyk wraz z pracownikami Urzędu Miasta, Miesjsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Kultury Sportu i Promocji w Szczawnicy składają najbliższym zmarłego burmistrza Romana Trojnarskiego najszczersze kondolencje. Łączymy się w bólu z pogrążoną w bólu rodziną.

Deklaracja CEEB to oświadczenie składane na ceeb.gov.pl m.in. przez właściciela domu jednorodzinnego lub zarządcę budynku. Oświadczenie dotyczy wszystkich – zarówno obecnych jak i nowych – źródeł ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW. Informacje o tym jak krok po kroku złożyć deklarację dostępne są w nowej ulotce GUNB.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 21 maja 2024 r do 11 czerwca 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica oddanej w użytkowanie wieczyste przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego :

W dniu 31 stycznia 2024 roku Gmina Szczawnica złożyła formularze o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2024”.

Otwarte dla pieszych zostały „Schody św. Kingi”. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta - przebudowa schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia”

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 484 451,53 zł na realizację zadania: "Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 4.3.2 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Dodatkowe Informacje