wróć

PKL Palenica karnet 4 godzinny w cenie 39,50 zł

PKL Palenica karnet 4 godzinny w cenie 39,50 zł Poniedziałek, 30 stycznia 2023 - Poniedziałek, 13 lutego 2023 11:11 PKL Palenica Karnet 4 godzinny dla dzieci od 15 roku zycia z Miasta i Gminy Szczawnica na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego opiekuna/rodzica

Ferie w Szczawnicy

Ferie w Szczawnicy Poniedziałek, 30 stycznia 2023 - Piątek, 10 lutego 2023 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica oraz Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy zapraszają uczniów uczęszczających do szkół z terenu Miasta i Gminy Szczawnica do aktywnego udziału w zajęciach organizowanych w ramach cyklu „Ferie w Szczawnicy”.

czytaj wszystkie wydarzenia

Ostrzeżenie meteo nr 15 - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenie meteo nr 15 - intensywne opady śniegu Piątek, 20 stycznia 2023 Ostrzeżenia meteorologiczne - Intensywne opady śniegu

Strategii Rozwoju Małopolskich Gmin Uzdrowiskowych w perspektywie 2021 – 2027

Strategii Rozwoju Małopolskich Gmin Uzdrowiskowych w perspektywie 2021 – 2027 Czwartek, 19 stycznia 2023 Miasto i Gmina Szczawnica wraz z innymi małopolskimi uzdrowiskami przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Małopolskich Gmin Uzdrowiskowych w perspektywie 2021 – 2027. To dokument konieczny w staraniu się przez nasze samorządy o środki na rozwój publicznej i ogólnodostępnej infrastruktury związanej działalnością uzdrowiskową.

Turniej drużyn amatorskich w piłce siatkowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Turniej drużyn amatorskich w piłce siatkowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Piątek, 13 stycznia 2023 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica oraz Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy zapraszają na Turniej drużyn amatorskich w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

czytaj wszystkie aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Piątek, 27 stycznia 2023 celu publicznego dla inwestycji: Budowa urządzenia turystycznego - wieży widokowej na „Skałce” zlokalizowanej na dz. ewid. nr 428 z obr. 0004 m. Szczawnica.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Piątek, 27 stycznia 2023 Postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa urządzenia turystycznego - wieży widokowej na „Dzwonkówce” zlokalizowanej na dz. ewid. nr 37/4 z obr. 0004 m. Szczawnica.

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Wtorek, 24 stycznia 2023 Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych w dniu 30 stycznia 2023 roku, o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Remont Mostu Flisaków

Remont Mostu Flisaków Środa, 18 stycznia 2023 Do realizacji została zlecona dokumentacja związana z remontem Mostu Flisaków na potoku Grajcarek w Szczawnicy.

Projekt sieci wodociągowej na ul.Pienińskiej

Poniedziałek, 9 stycznia 2023 Została podpisana umowa na opracowanie Projektu sieci wodociągowej na ul. Pienińskiej w Szczawnicy wraz z pozwoleniem na budowę i kosztorysem inwestorskim (z przedmiarem robót).

Remont ulicy Zawodzie

Remont ulicy Zawodzie Poniedziałek, 9 stycznia 2023 Remont drogi gminnej Zawodzie na odcinku 300 mb oraz kanalizacji deszczowej został zgłoszony do odbioru i w najbliższych dniach przewiduje się przejście do procedury odbiorowej.

czytaj wszystkie inwestycje