wróć

Koncert Kolęd

Koncert Kolęd Sobota, 29 stycznia 2022 - Sobota, 29 stycznia 2022 18:00 Dworek Gościnny

Mały Puchar Burmistrza w narciarstwie alpejskim

Mały Puchar Burmistrza w narciarstwie alpejskim Piątek, 14 stycznia 2022 - Niedziela, 6 lutego 2022 12:03 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica pragnie zaprosić uczniów Państwa placówki oświatowej do udziału w zawodach sportowych pt. „Mały Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w narciarstwie alpejskim”.

czytaj wszystkie wydarzenia

„Opracowanie aplikacji mobilnej na potrzeby rozwoju marki Dunajec-Przełom się!”

„Opracowanie aplikacji mobilnej na potrzeby rozwoju marki Dunajec-Przełom się!” Piątek, 21 stycznia 2022 W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie aplikacji mobilnej na potrzeby rozwoju marki Dunajec-Przełom się!” dofinansowanego z funduszy Województwa Małopolskiego w programie Małopolska Gościnna Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne APLIKACJI MOBILNEJ DUNAJEC-PRZEŁOM SIĘ!

Aplikacja mobilna Dunajec-Przełom się! w trakcie budowy

Aplikacja mobilna Dunajec-Przełom się! w trakcie budowy Piątek, 21 stycznia 2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolski Gościnnej w projekcie "Opracowanie aplikacji mobilnej na potrzeby rozwoju marki Dunajec-Przełom się!", nasze Stowarzyszenie

czytaj wszystkie aktualności

Ogłoszenie

Środa, 19 stycznia 2022 Szczawnica, 18 stycznia  2022  r. Znak:RIOŚ.6840.1.9.2021.JP OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 Ra

Stawki podatkowe, opłaty na rok 2022

Wtorek, 11 stycznia 2022 Wysokość stawek podatku od nieruchomości   (.pdf) UCHWAŁA NR XL/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości BIP   |  BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM   Ak

Oświadczenia i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenia i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Poniedziałek, 10 stycznia 2022 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, że z dniem 31 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2022.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje