Podpisanie aktów notarialnych w sprawie nowej siedziby Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya

GALERIA