Przejdź do stopki

NR 235 Kwiecień 2012

Treść

 

W nr 235:

Złoty jubileusz Miasta Szczawnica

- J. Jarocka – Bieniek, Ikonografia chrystologiczna
Pierwsze wyobrażenia Chrystusa w sztuce wczesnochrześcijańskiej miały charakter symboliczny. Ukazywany był pod postacią Baranka, Ryb lub literowych chrystogramów, jak np. wyraz Ichthys /gr. ryba/. Ta symbolika charakterystyczna była dla malarstwa katakumbowego i rzeźby sarkofagowej. Od IV wieku pojawiają się rzadkie przykłady kompozycji figuralnej – Dobry Pasterz z owieczką na ramionach, czy sceny z cudów Jezusa – w Kanie Galilejskiej, Wskrzeszenie Łazarza, Rozmnożenie chleba, Uzdrowienie Chorych /pierwsze sobory przyjmują Misterium Wcielenia/.

– A. Lelito, Józef Kuraś „Ogień” w świetle badań IPN
Sylwetkę Józefa Kurasia, legendarnego partyzanta rodem z Waksmunda, dr Korkuć starał się przedstawić jako „dziecko swoich czasów”, czasów trudnych, nieludzkich. Jego życie na zawsze odmieniła wojna, szczególnie zamordowanie najbliższej rodziny– ojca, żony i 2,5 letniego syna, spalonych w 1943r. przez Niemców, które zaowocowało przyjęciem pseudonimu „Ogień”.

- A. Kondracka – Wiercioch, Podlasie cz. III – Ciechanowiec
Ciekawostką stosowną na kwietniowy czas świąt Wielkanocnych jest to, że w Pałacu utworzono jedyne w Polsce Muzeum Pisanki. Zgromadzono w nim kolekcję ponad 1500 eksponatów pisanek z całego świata.

- S. Zachwieja, Handel uliczny pod lupą urzędników
Głos w tej sprawie zabrał przewodniczący Rady Miasta, Kazimierz Zachwieja.
- Nie chcemy ograniczać handlu, ale chcemy, aby odbywał się w estetycznych warunkach. Wychodzimy na przeciw handlowcom. Ci, którzy zagospodarują miejsca do handlu budkami regionalnymi lub dostosowanymi do architektury miejskiej mogą być zwolnieni z opłat.

- L. Frey, Kocie łapki w Pieninach?
Jak się okazuje były doniesienia o wystąpieniu tutaj szarotki, jednakże tę dość sensacyjną wiadomość należy opatrzyć dużym znakiem zapytania. Profesor Kazimierz Zarzycki, znawca flory tych gór, napisał w monografii pt. „Rośliny naczyniowe Pienin”, że na południowo-zachodniej ścianie Zamkowej Góry (ok. 795 m), w murawie naskalnej, w sąsiedztwie reliktowych sosen, blisko szczytu, odnotowano występowanie Leontopodium alpinum. Byłoby to jedyne stanowisko w Polsce poza Tatrami!


Imprezy kulturalne, szkolne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 235 gazety „Z doliny Grajcarka” !