Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne - piesze:
 - Do schroniska na Przehybie: szlak niebieski przez Kunie. Szlak zielony przez Gabiańkę, czas    przejścia 3 godz.
 - Na Palenicę: szlak żółty z centrum obok dolnej stacji Kolei Liniowej Palenica, czas przejścia 1 godz. 
 

- Do schroniska na Durbaszce: szlak niebieski biegnący grzbietem Małych Pienin, czas przejścia: 3 godz.
 - Do schroniska na Bereśniku: szlak żółty z Placu Dietla przez Bryjarkę, czas przejścia:
   1 godz.
 - Na szczyt Trzech Koron przez Sokolicę: szlak niebieski od schroniska Orlica w Pieninach,    czas przejścia:6 godz.
 - Na Wysoką przez Wąwóz Homole: szlak zielony - dojazd autobusem komunikacji miejskiej    lub busem do Jaworek, czas przejścia:2 godz.

 Trasy rowerowe w okolicach Szczawnicy:
 - Trasa nr 1 - znaki czarne Przebieg trasy: Szczawnica Wyżna-Sewerynówka - dol.    Jastrzębiego potoku -

Przehyba - dol. Sopotnickiego potoku - Sewerynówka - Szczawnica.    Znakowanie i ruch w obydwu kierunkach, długość ok. 30 km, czas ok. 4h, różnica wysokości    750 m. Asfalt, droga bita, ścieżka leśna. Z Hali Przehyba możliwość zjazdu do Gabonia, do    Rytra przez Halę Konieczną, do Piwnicznej przez Rogacze szlakami turystyki pieszej.
 - Trasa nr 2 - znaki niebieskie Przebieg trasy: Szczawnica PKS - Bereśnik - Szczawnica.    Znakowanie i ruch w jednym kierunku, długość ok. 8 km, czas ok. 1h 30min., różnica    wysokości 450 m. Drogi bite.
 - Trasa nr 3 - nie znakowana Przebieg trasy: od parkingu nad Dunajcem w górę biegu    Dunajca Starą Drogą Pienińską - przejście graniczne - Czerwony Klasztor. Długość ok. 25    km (w obydwie strony), czas ok. 2h 30 min., różnica wysokości 50 m. Droga bita.
 - Trasa nr 4 - znaki czerwone Przebieg trasy: Jaworki parking Homole - schronisko pod    Durbaszką - Rabsztyn - pod Jarmutą - Szczawnica Wyżna. Znakowanie i ruch w jednym    kierunku, długość ok. 10 km, czas ok. 1h 40 min., różnica wysokości 30 m. 
 
- Trasa nr 5 - znaki zielone Przebieg trasy: Jaworki parking Homole - rezerwat Biała Woda -    Przełom Rozdziele - Obidza. Znakowanie i ruch w obydwu kierunkach, długość ok. 25 km.    (w obydwie strony), czas ok. 3h, różnica wysokości 450 m. Drogi bite ścieżki leśne. Z    przełęczy Obidza możliwość dojazdu do Piwnicznej szlakami rowerowymi: nr 2 -koloru    zielonego przez Wil. Rogacze ok. 15 km. oraz nr 3 - koloru niebieskiego przez Eliaszówkę    ok. 18 km., również szlakiem turystyki pieszej koloru czerwonego. Uwaga! Trasy    znakowane wymagają od korzystających dostatecznego przygotowania kondycyjnego i    technicznego.

 Trasy konne:
 - JAWORKI - SZLACHTOWA, przejście przez potok Grajcarek nad kościołem, koło leśniczówki    "Stare",

ścieżkami przez pola i hale w stronę Szlachtowej, Szlachtowa - Staszowa, kierunek    przez Niterbag, Gabańkę, ścieżkami do Staszowej
 - STASZOWA - PRZYSŁOP, drogą gminną i leśną nr 12 wzdłuż potoku Sopotnickiego, osada    Potoki, do przysiółka Przysłop.
 - PZRYSŁOP - KROŚCIENKO, wzdłuż czerwonego szlaku przez Dzwonkówkę, Groń, Stajkową    do Krościenka.
 - PRZECHYBA - PRZYSŁOP, nartostradą do stokówki biegnącej wzdłuż potoku Jastrzębiego do    kościółka Sewerynówka, - nartostradą do stokówki biegnącej nad Halą Koszarki do potoku    Sopotnickiego przez Krzemieniny do osady Potoki (w kierunku Przysłop).
 - JAWORKI - BIAŁA WODA, z Jaworek przez Rezerwat Biała Woda na halę wypasową do    szlaku niebieskiego w kierunku Obidzy Piwniczańskiej. Z Jaworek czerwonym szlakiem przez    Rusinowy Wierch, Jasielnik do Obidzy Piwniczańskiej. 
 
- OBIDZA PIWNICZAŃSKA - PRZEHYBA, wzdłuż szlaku czerwonego przez Wielki Rogacz,    Zawór Ryterski, stokówkę leśną do szlaku zrywkowego prowadzącego na grzbiet Pasma    Radziejowej, dalej na czerwony szlak w kierunku Złomistego Werchu i Przehyby.
 - TRASY W OBRĘBIE MAŁYCH PIENIN: - Z Jaworek drogą bitą do schroniska Durbaszka, dalej    szlakiem niebieskim turystycznym w kierunku Szczawnicy ze zjazdem drogami lokalnymi -    polnymi na przysiółek Potoki, - z Jaworek drogą przez Bukowiny (nad Rezerwatem Homole    na hal wypasową pod Wysoką ), następnie w kierunku Durbaszki - halami, a w kierunku    Obidzy Piwniczańskiej halami do niebieskiego szlaku