Modernizacja ulicy Głównej na odcinku od ulicy Skotnickiej do wjazdu do Szczawnicy przed realizacją

GALERIA