ul. Ogrodowa po realizacji sieci wodociągowej - 2010

GALERIA