Odbudowa uszkodzonej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Wygon