Podsumowanie wkładu pracy Burmistrza Muszyny Jana Golby na rzecz Miasta i Gminy Szczawnica

GALERIA