Budowa kan. burzowej oraz kan. sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Sopotnicka boczna

GALERIA