ul. Staszowa boczna po realizacji sieci wodociągowej - 2010

GALERIA