Przebudowa głównego układu komunikacyjnego Szczawnicy Wyżnej ul. Sopotnicka - przed realizacją

GALERIA