Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi gminnej ulica Sopotnicka w Szczawnicy - przed realizacją

GALERIA