Zabezpieczenie korpusu dogi ul. Berech przy moście nad p. Grajcarek w Szlachtowej - przed realizacją

GALERIA