Odbudowa zapadniętej kanal. deszczowej oraz odbudowa uszk. naw. bitumicznej, remont chodnika - po

GALERIA