Przebudowa ciągu komunikacyjnego w sołectwie Jaworki - przed realizacją

GALERIA