Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi gminnej ulica Sopotnicka w Szczawnicy - po realizacji

GALERIA