odbudowa korpusu ścieżki pieszo-rowerowej przed realizacją - 2010

GALERIA