Obdudowa uszkodzonej nawierzchni drogi dojazdowej ul. Słona Młaka w Szlachtowej - przed realizacją

GALERIA