Modernizacja ulicy Głównej na odcinku od ulicy Skotnickiej do wjazdu do Szczawnicy po realizacji

GALERIA