Wykonanie robót remontowych w budynku OSP Szczawnica - przed rozpoczęciem robót

GALERIA