Przebudowa głównego układu komunikacyjnego Szczawnicy Wyżnej ul. Sopotnicka - po realizacji

GALERIA