ul. Kwiatowa przed realizacją sieci wodociągowej - 2010

GALERIA